Chính sách đổi và trả

Vâng, chúng tôi có chính sách hoàn trả tiền cũng như đổi trả hàng hoá. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể hoàn trả khi món hàng còn nguyên vẹn. Bạn có thể liên hệ với nhân viên tư vấn thông qua tin nhắn Facebook để hiểu rõ hơn về chính sách đổi trả nhé!

** Lưu ý : Mcoin sẽ mất giá trị khi bạn trả lại hàng hoặc huỷ đơn hàng đó. Mcoin sẽ chỉ được tặng khi quá trình mua hàng của bạn thành công. **

Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả hàng trong thời gian 7 ngày (tính từ ngày bạn nhận được sản phẩm)

Bạn không cần phải trả bất kì chi phí vận chuyển nào cả. Nhân viên giao hàng sẽ gặp bạn tại điểm hẹn và bạn chỉ cần hoàn trả gói hàng cho nhân viên.

** Lưu ý: Gói hàng phải còn trong tình trạng nguyên vẹn. **

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên liên hệ trước với nhân viên tư vấn trước khi quyết định đổi trả hàng.

** Lưu ý: Tất cả chí phi món hàng sẽ được hoàn trả bằng Mcoin và chỉ được hoàn trả khi chúng tôi nhận lại được món hàng đó. **

Bạn sẽ nhận lại được tiền (M-Coins) 5 ngày sau khi món hàng được hoàn trả.