M-Coin

M-Coin là điểm thưởng tích luỹ có thể dùng thay thế tiền mặt mua hàng trên trang web MeiHao. Lúc này, bạn sẽ nhận được M-Coin khi : + trở thành thành viên của MeiHao. + Cứ mỗi hoá đơn trên 300 tệ bạn sẽ nhận được 1 M-Coin. + Tham gia các chương trình event, để nhận được những ưu đãi hấp dẫn. + Mua được nhiều mặt hàng chỉ với M-Coin mà bạn có.
 

M-Coin mà bạn thu thập được sẽ được sử dụng cho lần thanh toán sau. Với hoá đơn mua hàng : 1 M-Coin tương đương với 1 NT. Bạn có thể chọn “sử dụng M-Coin khi thanh toán” để sử dụng M-Coin của mình.

Có, M-Coin của bạn sẽ có hạn sử dụng trong vòng 1 năm kể từ ngày bạn nhận được nó.
 
Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn 1 tháng trước khi M-Coin hết hạn.