Meihao (美好)品牌創立於2019年9月,為國際創育型電子商務平台。

在台灣創建綜合型商城平台,培育東南亞社群成為電商人才,亦即微商,繼而出口台灣品牌商品、電商技能、與平台服務至越南等東南亞市場。

目前Meihao (美好)品牌以東南亞為市場,涵蓋以下平台服務:

網站網址:

針對台灣市場,Meihao (美好)品牌亦延展既有平台服務力,與東南亞在地資源,建構進口食材與用品商城、與跨境物流服務:

網站網址:

隨著直播帶貨電商趨勢,Meihao (美好)品牌亦擁有直播間,隨時將商品資訊、在地生活、異國風情等影像,透過上述個是平台與社群媒體,傳送給消費者。

我們竭誠歡迎進口商品店家加入Meiaho平台服務;或是您有跨境物流服務需求、品質優良的家居商品等,請撥打專線 (02) 2356-0991,我們將由專人與您解說洽談。

Meihao là thương hiệu được thành lập vào tháng 9 năm 2019,là một trang thương mại điện tử dành cho người Việt tại Đài Loan。

Với sứ mệnh tạo ra một kênh mua sắm trực tuyến tiện lợi dành cho người Việt tại Đài Loan,hỗ trợ và hướng dẫn giúp các bạn có ý định kinh doanh tại đây,xuất khẩu các sản phẩm chính hãng Đài Loan、hỗ trợ kĩ thuật、và cung ứng dịch vụ sang Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác。

Meihao trước mắt là một trang thương mại điện tử dành cho khách hàng Đông Nam Á,bao hàm các dịch vụ dưới đây:

Website link:
Trang MeiHao Mua Sắm Online
Trang FaceBook MeiHao Việt Nam
Trang MeiHao Toko Online (Indo)
Trang FaceBook MeiHao Việt Nam
Trang MeiHao Online Shopping (Phi)
Trang FaceBook MeiHao Philippin
Trang Web MeiHaoFamily (Việt Nam)
Trang FaceBook MeiHaoFamily (Việt Nam)
Trang FaceBook MeiHao Express

Đối với thị trường Đài Loan,Meihao (美好) phát triển dựa trên kinh nghiệm phục vụ trực tuyến,với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên ĐNA sinh sống và làm việc tại Đài Loan,với thế mạnh về nhập khẩu thực phẩm、và vận chuyển quốc tế

Website Link:
● MeihaoExpress

Cùng với sự phát triển vượt bậc của mô hình bán hàng qua Livestream trực tuyến,Meihao (美好) có một thế mạnh riêng khi có cho mình 1 phòng thu trực tuyến、với kinh nghiệm cũng như hiểu biết về giá trị và chất lượng sản phẩm, nắm bắt nhu cầu cuộc sống tại Đài Loan、chắc chắn sẽ đem đến cho bạn một trải nghiệm mua sắm không thể tuyệt vời hơn。

Chúng tôi rất hoan nghênh sự hợp tác với các đại lý cũng như những công ty nhập khẩu quan tâm tới thị trường ĐNA;cũng như các khách hàng mong muốn được cung cấp một dịch vụ vận chuyển quốc tế chuyên nghiệp và chất lượng sản phẩm tốt,Vui lòng liên hệ số đt (02) 2356-0991,chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình nhất。

Meihao dimulai sejak September 2019 sebagai platform e-commerce/online bisnis internasional.

Menciptakan platform e-commerce yang komprehensif di Taiwan, mengolah komunitas Asia Tenggara untuk menjadi talenta online bisnis, yang memiliki bisnis mikro dan kemudian mengekspor produk merek Taiwan, keterampilan bisnis online dan layanan platform ke Pasar Asia Tenggara, misal Vietnam.

Saat ini, Meihao menggunakan Asia Tenggara sebagai pasarnya dan mencakup layanan platform berikut:

Website link:
Vietnamese Meihao Shopping
Vietnamese Meihao FB Page
Indonesian Meihao Shopping
Indonesian Meihao FB Page
Filipinos Meihao Shopping
Filipinos Meihao FB Page
Vietnamese MeihaoExpress FB Page
Vietnamese MeihaoFamily Shopping
Vietnamese MeihaoFamily FB Page

Mengarah untuk pasar Taiwan, Meihao juga telah memperluas kapabilitas layanan platform yang ada dan sumber daya lokal di Asia Tenggara untuk membangun persediaan impor makanan & layanan logistik lintas batas:

Website Link:
MeihaoExpress

Dengan tren live streaming dan online bisnis, Meihao juga memiliki ruangan live streaming, yang dapat menjelaskan informasi produk, tip kehidupan lokal, dan gambar ke konsumen kapan saja melalui platform dan media sosial kami.

Kami dengan sepenuh hati menyambut toko barang impor untuk bergabung dengan layanan platform Meihao; atau jika Anda memiliki kebutuhan layanan logistik lintas batas, barang-barang rumah tangga berkualitas tinggi, dll., silahkan hubungi customer line kami (02) 2356-0991 untuk diskusi lebih lanjut.

Meihao was started in September 2019, as an international e-commerce platform.

Creating a comprehensive e-commerce platform in Taiwan, cultivate Southeast Asian communities to become e-commerce talents, who have micro-business and then export Taiwanese brand products, e-commerce skills, and platform services to Southeast Asian markets, e.g. Vietnam.

At the present, Meihao uses Southeast Asia as its market and covers the following platform services:

Website link:
Vietnamese Meihao Shopping
Vietnamese Meihao FB Page
Indonesian Meihao Shopping
Indonesian Meihao FB Page
Filipinos Meihao Shopping
Filipinos Meihao FB Page
Vietnamese MeihaoExpress FB Page
Vietnamese MeihaoFamily Shopping
Vietnamese MeihaoFamily FB Page

Aiming at the Taiwanese market, Meihao has also extended its existing platform service capabilities and established local resources in Southeast Asia to build an imported food and supplies & cross-border logistics services:

Website Link:
MeihaoExpress

With the trend of live streaming and e-commerce, Meihao also has a live broadcast room, which can transmit product information, local life tips, and images to consumers at any time through our platforms and social media.

We wholeheartedly welcome imported goods stores to join Meihao platform services; or if you have cross-border logistics service needs, high-quality household goods, etc., please call our customer line (02) 2356-0991 for further discussion.